Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Strasbourg, 10.—13. veebruar 2020