Täiskogu uudiskiri 
 

Arutelu ebaõnnestunud ELi eelarve tippkohtumise üle 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad teisipäeval veebruaris nurjunud ülemkogu kohtumist ELi järgmise pikaajalise eelarve osas.

ELi tippkohtumine 20.-21. veebruaril lõppes ilma kokkuleppeta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) osas. Seetõttu on edasi lükkunud läbirääkimised ambitsioonikat eelarvet toetava Euroopa Parlamendiga.

Eelarvearutelust sõltub, kuidas EL tuleb järgnevatel aastatel toime mitmete teravalt päevakorral olevate väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutus, ränne ja julgeolek. Ühtlasi sõltuvad sellest ELi toetused põllumajandusele, linnade ja piirkondade arengule, teadlastele ja üliõpilastele, ettevõtjatele ning mittetulundusühingutele.

Parlamendiliikmed heitsid pärast tippkohtumist ülemkogule ette poliitilise visiooni täielikku puudumist, mistõttu arutelu annab hinnangu sellele, millised tagajärjed kaasnevad viivitamisega järgmise aasta ELi rahastamise osas. Samuti arutatakse 26.-27. märtsil toimuva järgmise Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid, milleks on Euroopa majanduse tugevdamine, digitaliseerimine, ELi laienemisküsimused ning välissuhted.


Taustainfo

Euroopa Komisjon esitas 2018. aasta mais järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) kavad. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 2018. aasta novembris ning uus koosseis kinnitas otsuse 2019. aasta oktoobris. Nõukogu ei ole tänaseni suutnud seisukohas kokku leppida ning ühtlasi pole paika pandud veel ühtegi liikmesriikide vahelist eelarvealast erikohtumist.