Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 17.—19. juuni 2020