Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik: kuidas edenevad läbirääkimised uue partnerluse üle? 

Euroopa Parlamendi liikmed annavad neljapäeval vastu võetavas resolutsioonis hinnangu ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste edenemisele.

Teksti eelnõu valmis parlamendi väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmete koostöös erikomisjonide ja Euroopa Parlamendi Ühendkuningriigi koordineerimisrühmaga. Resolutsioon kordab Euroopa Parlamendi liikmete nõudmist pidada kinni ELi ja Ühendkuningriigi poolt 2019. aasta oktoobris allkirjastatud lepingutest ning avaldab toetust ELi pealäbirääkijale Michel Barnier’le.


Taustainfo


ELi eesmärk on muuta ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitlev poliitiline deklaratsioon juriidiliseks dokumendiks. Samuti jälgivad parlamendiliikmed tähelepanelikult väljaastumislepingu täielikku rakendamist, sätestades eeskirjad Ühendkuningriigi EList lahkumise kohta. Käesolevat üleminekuperioodi võib pikendada kuni kahe aasta võrra, kui mõlemad pooled lepivad selles kokku hiljemalt 30. juuniks.


Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus neljapäeval, 18. juunil