Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

Parlamendiliikmed arutavad, kuidas tugevdada ELi suhteid idapartnerluse riikidega 

Euroopa Parlament arutab ELi suhteid Ida-Euroopa naaberriikidega neljapäeval.

Seoses idapartnerluse tippkohtumisega 18. juunil võtab Euroopa Parlament vastu soovitused, kuidas edendada koostööd ELi ning Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina vahel.


Raporti eelnõus pooldavad parlamendiliikmed selget strateegiat ja pikaajalist ühist visiooni idapartnerluse arendamiseks. Samuti ootavad nad partnerriikidelt lubadust jätkata reformide elluviimist ja otsida võimalusi suhete edasiseks parandamiseks ELiga.


Täiendav info pressiteates mais toimunud väliskomisjoni hääletuse kohta.


Arutelu neljapäeval, 18. juunil, hääletus reedel, 19. juunil