Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

Muud päevakorrapunktid 

Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:

Turism COVID-19 kriisis: arutelu kolmapäeval; resolutsiooni hääletus, mis nõuab suuremat toetust turismisektori VKEdele, reedel


Kapitalinõuete ajutine leevendamine, et hõlbustada laenude andmist COVID-19 kriisi seljatamiseks: hääletus reedel


COVID-19 mõju välispoliitikale: arutelu ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Josep Borrelliga neljapäeval


Suhted Lääne-Balkani riikidega: resolutsiooni hääletus, milles nõutakse Lääne-Balkani riikide integreerimist Euroopasse kogu kontinendi stabiilsuse ja julgeoleku nimel, reedel


Olukord Hongkongis ja Hiina poliitiline sekkumine: arutelu neljapäeval, resolutsiooni hääletus reedel


2021. aasta ELi eelarve prioriteedid: hääletus kolmapäeval


Abi looduskatastroofide tagajärgede leevendamiseks: hääletus 279 miljoni euro suuruse Solidaarsusfondi abipaketi üle Austriale, Itaaliale, Portugalile ja Hispaaniale kolmapäeval


Puuetega inimeste õigused: resolutsiooni hääletus, mis nõuab pikaajalise Euroopa puuetega inimeste strateegia tugevdamist pärast 2020. aastat, neljapäeval


Tšehhi peaministri võimalik huvide konflikt: resolutsiooni hääletus reedel


Euroopa kodanikualgatuse tähtaegade pikendamine COVID-19 kriisi tõttu: hääletus neljapäeval


Uute parlamendikomisjonide moodustamine: hääletused neljapäeval ja reedel kolme erikomisjoni (teemad: vähkkasvaja, tehisintellekt ja digiarengud, välissekkumine ELi demokraatlikesse protsessidesse), alalise allkomisjoni maksuküsimustes (majandus- ja rahanduskomisjoni all) ning loomade transpordi uurimiskomisjoni loomiseks


Kroonilise väsimussündroomi (müalgia entsefalomüeliit) uuringute rahastamine: resolutsiooni hääletus kolmapäeval, mis nõuab, et EL toetaks testide ja ravi uuringuid


ELi kalanduskokkulepped Cabo Verde, Guinea-Buissau, São Tomé ja Príncipega: uute protokollide hääletus kolmapäeval


2019. aasta pangandusliidu aruanne: hääletus reedel


Konkurentsipoliitika aastaaruanne 2019: hääletus reedel


ELi rände- ja varjupaigastatistika kinnitamine: hääletus neljapäeval


Maa hõivamine ja raadamine Amazonases: arutelu reedel


ELi vastus Iisraeli võimalikule anneksioonile Jordani Läänekaldal: arutelu neljapäeval