Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

Parlament: Euroopa tuleviku konverents peab algama sel sügisel 

Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.

Kolmapäevase arutelu järel hääletab parlament resolutsiooni, milles nõutakse Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi võimalikult kiiret käivitamist.


Euroopa tuleviku konverents korraldatakse kolme ELi institutsiooni koostöös: kaasatud on Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon. Kahe aasta pikkusena plaanitud konverents pidi alustama juba 2020. aasta mais, kuid ürituste avalöök lükati COVID-19 pandeemia tõttu edasi.


Resolutsiooni eelnõus rõhutavad parlamendiliikmed, et konverentsile peavad järgnema konkreetsed sammud, mis aitaksid lahendada kodanike põhimuresid, sealhulgas ELi reformid, mis võivad hõlmata ka aluslepingute läbivaatamist. Juba oma 2020. aasta jaanuari resolutsioonis toonitasid parlamendiliikmed, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents peab hõlmama erineva taustaga kodanikke, kodanikuühendusi ja huvirühmi.


Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus neljapäeval, 18. juunil