Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

George Floydi surm: arutelu rassismi üle maailmas ja ELis 

Parlamendi täiskogu fookuses on kolmapäeval afroameeriklaste vastu suunatud politseivägivald ja massilised rassismivastased meeleavaldused USAs ja ELis.

Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon pidas rassismiteemalise arutelu 5. juunil. Täiskogu võtab parlamendi seisukohti peegeldava resolutsiooni vastu reedel.


Eelmise aasta märtsis kutsus Euroopa Parlament ELi ja selle liikmesriike tungivalt üles võtma meetmeid struktuurse rassismi vastu võitlemiseks Euroopas. Parlamendiliikmed nõudsid rassilise profileerimise lõpetamist kriminaalõiguses ja terrorismivastases võitluses ning Euroopa kolonialismi ajal toime pandud inimsusvastaste kuritegude hüvitamist.


Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus reedel, 19. juunil