Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele 

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad COVID-19 leviku vastu võitlemise erimeetmete mõju ELi põhiõigustele.

Neljapäeva hommikul toimuval arutelul ELi välisasjade juhi Josep Borrelli ja nõukogu esindajaga käsitlevad parlamendiliikmed erakorraliste meetmete mõju põhiõigustele. Arutelu keskendub peamiselt sõnavabadusele väärinfo levitamise kampaaniate kontekstis, mis üritavad tekitada ühiskonnas ebakindlust ja suurendada inimeste hirme.


Taustainfo


Euroopa Parlamendi liikmed rõhutasid 17. aprillil vastu võetud resolutsioonis, et väärinfo COVID-19 kohta on suur rahvatervise probleem, ning palusid luua Euroopa teabeallika, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs täpsele ja kontrollitud teabele. Samuti kutsusid parlamendiliikmed sotsiaalmeediaettevõtteid üles ennetavalt takistama COVID-19ga seotud väärinfo levikut.


Samas resolutsioonis väljendati siiski muret meediatööstuse olukorra pärast ELis ja rõhutati, et „valitsuste võetavad meetmed peaksid alati austama iga üksikisiku põhiõigusi“ ning „peaksid olema proportsionaalsed ja ajutised“. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon ja eelkõige selle demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste järelevalverühm on kogu pandeemia vältel neid arenguid ühiskonnas jälginud.


Arutelu neljapäeval, 18. juunil