Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

Schengeni piirikontroll: parlamendiliikmed nõuavad vaba liikumise kiiret taastamist  

Parlament arutab neljapäeval võimalusi ELi sisepiiride taasavamiseks ja hääletab reedel sellekohase resolutsiooni üle.

Pärast sisepiiridel kontrolli kehtestamist COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks on ELi riigid hakanud tasapisi reisipiiranguid lõdvendama. Euroopa Parlamendi liikmed arutavad neljapäeval Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega võimalusi Schengeni ala täieliku toimimise taastamiseks.


Parlamendiliikmed hääletavad ka resolutsiooni, milles rõhutatakse, et kiire ja kooskõlastatud tagasipöördumine täielikult toimiva Schengeni ala juurde on äärmiselt oluline, et kaitsta kodanike liikumisvabadust ja tagada ELi majanduse taastumine COVID-19 pandeemiast. Parlamendiliikmed ei toeta liikmesriikide koordineerimata kahepoolset tegutsemist ja rõhutavad, et piiride taasavamisel ei tohi kellegi õigusi kärpida.


Taustainfo


Schengeni ala hõlmab enamikku ELi liikmesriike, välja arvatud Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Iirimaa ja Rumeenia. ELi mittekuuluvatest riikidest on Schengeni alaga ühinenud Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein. Euroopa tähistab 14. juunil Schengenis (Luksemburg) allkirjastatud sisepiirikontrolli kaotamise lepingu 35. aastapäeva.


Arutelu neljapäeval, 17. juunil, hääletus reedel, 19. juunil

Pressikonverents neljapäeval, 18. juunil