Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

Jätkusuutlik rahandus: parlament võtab vastu suunised kliimasõbralikeks investeeringuteks  

Neljapäeval kavatseb parlament heaks kiita uued eeskirjad, millega määratakse kindlaks, kas majandustegevus on keskkonnasäästlik.

Seadusettepanekus sätestatakse kuus keskkonnaeesmärki ja võimaldatakse majandustegevusala tähistada keskkonnasäästlikuna, kui see aitab kaasa vähemalt ühe eesmärgi saavutamisele, teisi oluliselt kahjustamata.


Selgete roheliste kriteeriumide kehtestamine on oluline, et tagada rohkem investeeringuid, mis aitaksid muuta ELi 2050. aastaks CO2-neutraalseks, nagu Euroopa rohelepe ette näeb. Euroopa Komisjoni hinnangul vajab Euroopa järgmise kümne aasta jooksul ligikaudu 260 miljardi euro ulatuses täiendavaid investeeringuid, et saavutada seatud 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid.

Hääletus neljapäeval, 18. juunil (seadusettepaneku teine lugemine: kui ühtegi muudatusettepanekut ei esitata, loetakse eelnõu parlamendi poolt vastuvõetuks)