Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

COVID-19: piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse 

Parlament soovib uues resolutsioonis piiriüleste ja hooajaliste töötajate võrdset kohtlemist ja kaitset COVID-19 eest.

Parlamendiliikmed hääletavad reedel resolutsiooni, milles nõutakse ELi õigusaktide nõuetekohast rakendamist, et tagada õigus võrdsele tasule võrdse töö eest samas kohas, sealhulgas riiklike ja piiriüleste kooskõlastatud tööinspektsioonide kaudu.


Resolutsiooni eelnõus kutsutakse liikmesriike üles kiirelt vastu võtma uuendatud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevad ELi õigusaktid. Lisaks soovivad parlamendiliikmed, et Euroopa Komisjon annaks välja suunised piiriülestele ja hooajaliste töötajatele kaitseks COVID-19 kriisis, eelkõige seoses vaba liikumise, inimväärse eluaseme, töötingimuste ning tervishoiu- ja ohutusnõuetega.


Taustainfo


Euroopa Komisjon avaldas suunised, millega tagatakse, et ELi piires liikuvad töötajad, kes on COVID-19 vastases võitluses kriitilise tähtsusega, jõuavad oma töökohta. Põllumajanduslik toidutööstus on lisatud suunistesse kui oluline sektor, mis sõltub suurel määral hooajalistest töötajatest.


Arutelu neljapäeval, 18. juunil, hääletus reedel, 19 juunil