Valitud keel: ET - eesti keel  
Täiskogu uudiskiri 
 

COVID-19 kriis: rohkem toetusi põllumajandustootjatele  

Parlament hääletab ELi põllumajandustoetuste laialdasema kasutamise üle, mis lubaks aidata COVID-19 kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja toidutööstuse VKEsid.

Euroopa Komisjon esitas 30. aprillil erakorralised meetmed põllumajandusliku toidutööstuse toetamiseks COVID-19 kriisis. Ühe ettepanekuna võimaldataks ELi liikmesriikidel kasutada Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ülejäänud vahendeid ühekordseteks toetuseks põllumajandustootjatele ja maapiirkondade väikeettevõtetele. Taoline sihtotstarbeline likviidsustoetus aitaks kriisis enim kannatada saanud põllumajandustootjatel ja põllumajandusliku toidutööstuse VKEdel äritegevust jätkata.


Parlamendi hinnangul tuleks plaanitud põllumajandustootjatele makstava hüvitise ülemmäära tõsta 5000 eurolt 7000 eurole. Maksimaalne hüvitis põllumajandusliku toidutööstuse VKEdele peaks olema 50 000 eurot.


Ajutised meetmed tulevad parlamendis hääletusele kiirmenetlusena.


Hääletus reedel, 19. juunil.