Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 14.—17. september 2020