Täiskogu uudiskiri 
 

Tugevam ELi elanikkonnakaitse: hääletus kolmapäeval  

Parlamendiliikmed kavatsevad tõhustada ja tugevdada ELi elanikkonnakaitse mehhanismi, et EL suudaks tulevikus paremini toime tulla laiaulatuslike hädaolukordadega nagu COVID-19 pandeemia.

  • ELi elanikkonnakaitse mehhanismist oli elude päästmisel abi ka tänavu, kuid pandeemia on näidanud, et kui hädaolukord tabab paljusid liikmesriike korraga, on ELi kriisijuhtimise korraldus piiratud. Seetõttu kavatseb Euroopa Parlament toetada ELi rolli tugevdamist rescEU rahastamisvahendi ja programmi kaudu. RescEU toetus tagab, et liikmesriigid saavad hädaolukordades lisaks oma vahenditele ja vabatahtlikule toetusele kiiret tuge ka ELi elanikkonnakaitse mehhanismist.

Parlament toetab käimasolevatel ELi eelarve ja taastumiskava läbirääkimistel eelarve märkimisväärset suurendamist.


Taustainfo


2013. aastal loodud ELi elanikkonnakaitse mehhanismi algne eesmärk oli tugevdada riikidevahelist koostööd, et parandada õnnetuste ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile reageerimist. Kui mõni hädaolukord ületab riigi reageerimisvõime, võib ta selle mehhanismi kaudu taotleda teistelt riikidelt vabatahtlikku abi.


2019. aastal loodi elanikkonnakaitse mehhanismi raames rescEU programm, mis võimaldab ELil otse abistada katastroofides kannatada saanud liikmesriike, kui riiklik suutlikkus on ülekoormatud. Näiteks on rescEU tuletõrjelennukite ja helikopterite abil päästetud elusid keset maavärinaid, orkaane, üleujutusi ja metsatulekahjusid ning aidatud evakueerida ELi kodanikke. COVID-19 kriisi vältel on rescEU programmist aidatud enam kui 75 000 ELi kodanikku. Lisaks on rescEU toel hangitud riiklike tervishoiuteenuste toetamiseks meditsiiniseadmeid, sh ventilaatoreid, kaitsevahendeid, ravimeid ning laboritarbeid.



Arutelu esmaspäeval, 14. septembril, hääletus kolmapäeval, 16. septembril