Täiskogu uudiskiri 
 

Euroopa Parlament hääletab ELi põllumajanduspoliitika tuleviku üle 

Euroopa Parlament arutab ja hääletab põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmist ning toidujulgeolekut ELis.

Teisipäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed ühise põllumajanduspoliitika ümberkorraldusi, mille eesmärk on muuta ELi eeskirjad paindlikumaks ja kohandada neid vastavalt liikmesriigi vajadustele.


Reformipakett hõlmab ka kliima- ja keskkonnasõbraliku põllumajanduse eelisarendamist, muutes otsetoetuste reegleid ja suurendades lisatoetusi põllumeestele, kes järgivad vabatahtlikult rangemaid nõudeid.


Lisaks hääletavad Euroopa Parlamendi liikmed ettepanekuid vähendada makseid suurematele põllumajandusettevõtetele, suunata rohkem raha väiksematele ettevõtetele ja noortele põllumajandustootjatele, mis aitaks neil paremini kriisidega toime tulla, ning lihtsustada järelvalvet. Kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud, saavad alata läbirääkimised ELi ministritega.


Arutelu teisipäeval, 20. oktoobril; hääletused kogu nädala jooksul

Taustainfo

 

ELi põllumajanduspoliitikat reformiti viimati aastal 2013. Ühise põllumajanduspoliitika praegused eeskirjad kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2020. Need tuleb asendada üleminekueeskirjadega, kuni parlament ja nõukogu lepivad kokku ühise põllumajanduspoliitika reformis ja kiidavad heaks seadusemuudatused.

 

ELi ühine põllumajanduspoliitika moodustab 34,5% ELi 2020. aasta eelarvest (58,12 miljardit eurot). Ligikaudu 70% ühise põllumajanduspoliitika eelarvest läheb ELi kuue kuni seitsme miljoni põllumajandusettevõtte toetuseks.