Täiskogu uudiskiri 
 

Euroopa Parlament esitab oma prioriteedid digiteenuste haldamiseks 

Esmaspäeval arutab Euroopa Parlament, kuidas hallata digiteenuseid, sealhulgas veebiplatvorme ja -turge. Seadusandlikke algatusi hääletatakse teisipäeval.

Euroopa Komisjon kavatseb veel tänavu esitada digiteenuseid käsitleva seadusandliku ettepaneku, millega EL soovib luua uued standardid ning kujundada sarnaselt 2018. aasta andmekaitsereformile maailma digitaalmajandust.


Kaks seadusandlikku algatust rõhutavad, et digiteenuste seadustik peab tegelema veebikeskkonna puudustega, s.h. looma uue mehhanismi ebaseadusliku teabe mahavõtmiseks. Parlamendiliikmed soovivad, et veebiturud oleksid tulevikus kohustatud jagama kasutajatele täpsemat teavet nii enda tegevuse kui müüdavate toodete ohutuse kohta, et nad järgiksid rangemaid tarbijakaitse-eeskirju ning et nende tegevust oleks võimalik tõhusamalt kontrollida. Samuti peaks digiteenuste seadusandlus leidma lahenduse IT-hiidude põhjustatud turutõrgete vältimiseks.


Lisaks nõuavad parlamendiliikmed õiguslikku selgust platvormide haldamise osas ja kasutajate põhiõiguste kaitset. Näiteks peaks õiguskaitse olema kättesaadavama ning kahjuliku väärinfo vastu võitlemise reeglid rangemad.


Euroopa Parlamendi liikmed soovivad ka, et kasutajatel oleks suurem kontroll selle üle, mida nad internetis näevad (näiteks peab kasutaja saama loobuda sisu mugandamisest/ kohandamisest vastavalt tema internetikasutusele). Ühtlasi soovivad parlamendiliikmed vähendada sihitud reklaami, suurendada andmete kogumise läbipaistvust ning tõhustada platvormide järelvalvet ning trahvide määramist.


Arutelu esmaspäeval, 19. oktoobril; hääletustulemused kolmapäeval, 21. oktoobril