Täiskogu uudiskiri 
 

Euroopa Parlament võitleb ülemaailmse metsade raadamise vastu 

Euroopa Parlament nõuab, et ELi turule müüvatel ettevõtetel lasuks kohustus tagada, et nende tooted ei põhjusta ülemaailmset metsade raadamist.

Hetkel puuduvad ELi eeskirjad, mis keelaksid tuua Euroopa turule tooteid, mis põhjustavad metsade hävitamist. Ühtlasi ei ole tarbijatel võimalik kontrollida, kas nende ostetud tooted soodustavad metsade raadamist päritoluriigis.


Euroopa Parlament rõhutab, et senised vabatahtlikud meetmed pole suutnud peatada ülemaailmset metsade hävitamist ning seetõttu peaks Euroopa Komisjoni esitama siduvad meetmed, mis aitaksid peatada selle osaliselt ELi tarbimisest põhjustatud trendi.


Arutelu kolmapäeval, 21. oktoobril; resolutsiooni hääletus neljapäeval, 22. oktoobril


Taustainfo


Alates 1990. aastast on hävinud 1,3 miljonit ruutkilomeetrit metsi. Metsade säilitamine on võtmetähtsusega bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, süsiniku neeldajate loomisel ja kohalike kogukondade jätkusuutlikul toetamisel. Palmiõli, liha, soja, kakao, eukalüpti, maisi, puidu, naha ja loodusliku kummi tootmine on metsade hävitamise peamised põhjustajad. Hinnanguliselt põhjustab ELi tarbimine umbes 10% maailma metsade hävitamisest.