Täiskogu uudiskiri 
 

Arutelu: Kuidas leevendada COVID-19 kriisi sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi? 

Kolmapäeval arutab parlament ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga tööhõive vähenemist ELis ning majanduslikku ja sotsiaalset taastumist COVID-19 kriisist.

Arutluse keskmes on vahendid tööhõive ja sissetuleku kaitsmiseks majanduskriisi ajal, sh töötuseriski leevendamise meetmed ning tugevdatud ELi noortegarantii.


Eurostati andmetel oli ELi töötuse määr 2020. aasta augustis 7,4%. 2019. aasta augustis oli see number 6,6%.


Arutelu kolmapäeval, 21. oktoobril