Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — 23.—26. november 2020