Täiskogu uudiskiri 
 

17,5 miljardit eurot õiglaseks üleminekuks rohemajandusele 

Kolmapäeval kinnitab parlament Õiglase ülemineku fondi, mis aitab piirkondi, kus 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamine on kõige keerulisem.

Õiglase ülemineku fond toetab tööotsijate ja töötajate ümberõpet ning nende aktiivset kaasamist muutuvates majandustingimustes. Samuti saavad tuge mikroettevõtted, ettevõtlusinkubaatorid ja teadusasutused, aga ka investeeringud puhta energiaga seotud tehnoloogiate ja taristu kasutuselevõtuks. Fond ei toeta investeeringuid fossiilkütuste tootmisse, jäätmete põletamisse ega tuumajaamade rajamist või nende tegevuse lõpetamist.


Õiglase ülemineku fondi keskmes on ELi vähemarenenud ja äärepoolsete piirkondade ning saarte toetamine. Eestis läheb fondi toetus tervikuna Ida-Virumaale.


Kui fondi eelarve pärast 2024. aastat kasvab, siis soovib parlament, et toetuste jaotamine seotaks nn keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanismiga ning raha jagamisel oleksid eelisseisus need liikmesriigid, mis on saavutatud kõige paremaid tulemusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.

Arutelu esmaspäeval, 17. mail; hääletus teisipäeval, 18. mail


Taust


Õiglase ülemineku fondi eelarve aastateks 2021-2027 on 17,5 miljardit eurot, sellest 7,5 miljardit tuleb ELi pikaajalisest eelarvest ning 10 miljardit taasterahastust.


Õiglase ülemineku fond on Õiglase ülemineku mehhanismi keskne osa, millest toetatakse piirkondi, ettevõtteid ja töötajaid, kelle jaoks roheleppe eesmärkide täitmine on kõige keerulisem.