Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri – Strasbourg, 4.–7. oktoober 2021