Täiskogu uudiskiri 
 

Parlamendi uus juhatus: asepresidentide ja kvestorite valimised 

Teisipäeval ja kolmapäeval valib Euroopa Parlament 14 asepresidenti ja viis kvestorit.

Pärast parlamendi uue presidendi valimist ja ametisseastumist valivad saadikud 14 asepresidenti ja viis kvestorit, kes koos presidendiga moodustavad parlamendi juhatuse. Juhatuse ametiaeg on kaks ja pool aastat.


Juhatuse ülesanne on tagada parlamendi töö sujuv toimimine. Juhatus koostab parlamendi eelarve ning otsustab haldus-, personali- ja organisatsiooniliste küsimuste üle. Kvestorid tegelevad Euroopa Parlamendi liikmeid otseselt puudutavate haldusküsimustega.


Taust

Asepresidentide ja kvestorite valimise korra määravad Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid 15, 17 ja 18.