Täiskogu uudiskiri 
 

Digiteenuste õigusakt: turvaline veebikeskkond eeldab platvormide reguleerimist 

Parlament hääletab oma seisukohta digiteenuste õigusakti osas, mille eesmärk on vähendada ebaseaduslikku veebisisu ja panna digiplatvormid algoritmide eest vastutama.

Digiteenuste õigusakt peab muutma veebikeskkonna turvalisemaks ja kaitsma kasutajate õigusi. Selleks on vaja reegleid, mis aitavad piirata ebaseaduslike toodete, teenuste ja veebisisu levikut, suurendavad algoritmide läbipaistvust ning modereerivad veebisisu.

Eelnõu paneb vahendusteenuste pakkujatele, eriti sotsiaalvõrgustikele ja kauplemiskohtadele, selged kohustused ja vastutuse. Digiteenuste õigusakt kehtestab “teatamise ja meetmete kasutusele võtmise” põhimõtte ja kaitseabinõud ebaseadusliku veebisisu eemaldamiseks.

Kuna ebaseadusliku, kahjuliku ning väära info leviku risk on kõige kõrgem väga suurtel digiplatvormidel, on neile ette nähtud lisakohustused.


Õigusakti ettepanekut arutatakse kolmapäeval ja hääletatakse neljapäeval.

Kui täiskogu on parlamendi seisukoha heaks kiitnud, algavad läbirääkimised ELi nõukoguga.