Täiskogu uudiskiri 
 

Terviseliit: suuremad volitused ELi ravimiametile 

Kolmapäeval kinnitab parlament ajutise kokkuleppe Euroopa Ravimiameti volituste suurendamiseks.

Möödunud aasta oktoobri lõpus saavutas parlament nõukoguga kokkuleppe Euroopa ravimiameti volituste laiendamiseks, mille eesmärk on tagada ELi valmisolek tervisekriisideks. Selleks tuleb parandada ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavust ning kõigi osapoolte kaasatust ravimite tarneahelas, samuti suurendada kliiniliste uuringute ja ravimitele müügilubade väljastamise läbipaistvust.

Parlamendi täiskogu hääletuse järel avaldatakse tekst Euroopa Liidu Teatajas. Määrus jõustub 1. märtsil 2022.


Taust

11. novembril 2020 esitas Euroopa Komisjon tervisekaitse raamistiku ettepaneku. See on osa Euroopa terviseliidu tegevuskavast, mis aitab suurendada ELi vastupanuvõimet piiriülestele terviseohtudele.