Täiskogu uudiskiri 
 

Parlament nõuab elusloomade paremat kaitset 

Neljapäeval arutavad parlamendiliikmed, kuidas parandada loomade heaolu transpordi ajal, kontrollida elusloomade eksporti ja vähendada noorloomade vedu.

Kõik liikmesriigid ei pea kinni ELi loomade heaolu reeglitest ega võta transportimisel arvesse loomade erinevaid vajadusi, leidis loomade transpordiga tegelev uurimiskomisjon oma detsembris koostatud lõppraportis, mis võtab kokku 18 kuu töö.


Kõige levinumad rikkumised loomade vedamisel on liiga madalad ja väikesed ruumid, joogivee ja söögi puudumine ning lubamatult suure arvu loomade vedamine ühes veoses. Samuti kasutatakse loomade transpordiks sobimatuid sõidukeid, loomad peavad vedamise ajal viibima ekstreemsetes tingimustes ja sõiduajad venivad ettenähtust pikemaks.


Seetõttu soovib parlament, et Euroopa Komisjon uuendaks praeguseid ELi reegleid. Eri liiki ja eri vanuses loomade transpordiks tuleks kehtestada kindlad ajapiirangud, keelata vähem kui 35 päeva vanuste loomade transport ning tõhustada elusloomade ekspordi kontrolli. Parlament toetab tõhusamat ja eetilisemat süsteemi, kus aretusloomade transportimise asemel veetaks loomade spermat ja embrüoid, samuti tuleks elusloomade asemel transportida liha.


Arutelu ja hääletus neljapäeval, 20. jaanuaril.