Täiskogu uudiskiri 
 

Muud päevakorrapunktid 

Lisaks on täiskogu päevakorras

- Euroopa Ülemkogu detsembris toimunud kohtumise arutelu eesistuja Charles Micheliga - kolmapäeval, 19. jaanuaril.

- Euroopa Kontrollikoja uute liikmete hääletus - kolmapäeval, 19. jaanuaril.

- Olukord Kasahstanis, poliitiline kriis Sudaanis, põhiõiguste rikkumised Hong Kongis - kolmapäeval, 19. jaanuaril.

- Arutelu seksuaal- ja reproduktiivtervise olukorrast ELis - neljapäeval, 20. jaanuaril.

- Noorte olukord pandeemiajärgses Euroopas: arutelu komisjoni ja nõukoguga - neljapäeval, 20. jaanuaril.