Täiskogu uudiskiri 
 

Parlament võtab vastu uue seaduse olulise taristu paremaks kaitsmiseks 

Teisipäeval kiidab parlament heaks uue seaduse, mille abil ELi kõige tähtsamat taristut paremini kaitsta.

Parlament ja nõukogu on uue õigusakti sõnastuses juba ette kokku leppinud ning sellega kehtestatakse ühtsed miinimumnõuded riskide hindamisele ja riiklikele vastupanuvõimestrateegiatele. Lisaks ühtlustatakse õigusaktiga olulise taristu määratlust ja kommunikatsioonitavasid ning luuakse piiriülese suhtluse hõlbustamiseks igasse liikmesriiki üks keskne kontaktpunkt.

Uus õigusakt puudutab energeetikat, transporti, pangandust, finantsturge, digitaristut, joogi- ja reovee infrastruktuuri, toiduainete tootmist, töötlemist ja transporti, tervishoidu, avalikku haldust ning kosmosetööstust.


Menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

Menetlusnumber: 2020/0365(COD)

Arutelu: teisipäeval, 22. novembril

Hääletus: teisipäeval, 22. novembril