Mis on laiendatud töörühmad ja kuidas neid moodustakse? 

Laiendatud töörühmad on Euroopa Parlamendi liikmete mitteametlikud rühmad. Neisse koonduvad parlamendiliikmed, kes on huvitatud teemadest, mis ei kuulu tingimata Euroopa Parlamendi tavapärastesse tegevusvaldkondadesse, kuid võivad üldsusele huvi pakkuda. Laiendatud töörühmad peavad mitteametlikke arutelusid ning edendavad parlamendiliikmete suhtlust kodanikuühiskonnaga.


Kuna laiendatud töörühmad ei ole parlamendi ametlikud organid, ei saa nad ka parlamendi seisukohti väljendada. Nende tegevus ei või hõlmata parlamendi ametlikku tegevust.


Parlamendi juhatus on kehtestanud laiendatud töörühmade loomisele kindlad tingimused. Näiteks tuleb need moodustada parlamendi ametiaja alguses. Sellekohase taotluse peab allkirjastama vähemalt kolm fraktsiooni ja rühmal tuleb igal aastal esitada majanduslike huvide deklaratsioon. Kui need tingimused on täidetud, võivad fraktsioonid anda laiendatud töörühmadele logistilist toetust.


Laiendatud töörühmade esimehed peavad deklareerima kogu saadud rahalise ja muu toetuse. Deklaratsiooni tuleb igal aastal uuendada ja see peab olema avalikult kättesaadav.

Vähemustega tegeleva laiendatud töörühma koosolek © Euroopa Parlament