Kui suur on Euroopa Parlamendi liikmete arv? 

Parlamendiliikmed hääletamas © Euroopa Parlament  

Kooskõlas Lissaboni lepinguga oli Euroopa Parlamendil alates 1. juulist 2014 kokku 751 liiget. Pärast järgmisi, 2019. aasta mais toimuvaid valimisi on liikmeid 705 – eeldusel, et Ühendkuningriik ei ole siis enam Euroopa Liidu liige.

Euroopa Ülemkogu võttis otsuse Euroopa Parlamendi kooseisu kohta vastu 2018. aasta veebruaris, lähtudes parlamendi enda ettepanekust. Selle otsusega määrati kindlaks, mitu esindajat igast liikmesriigist Euroopa Parlamendi järgmisse, aastatel 2019–2024 ametis olevasse koosseisu valitakse. Kui 73 Ühendkuningriigist valitud parlamendiliiget lahkuvad, vähendatakse parlamendiliikmete koguarvu 751-lt 705-le. Euroopa Liidu võimaliku tulevase laienemise korral saab liikmete arvu taas suurendada.

Seni, kuni Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liikmesriik, on parlamendiliikmete arv 751. Uus koosseis 705 saadikuga kehtib päevast, mil Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub.

Neist 73 kohast, mis Ühendkuningriigi liidust lahkumise tõttu vabanevad, jagatakse 27 kohta ülejäänud liikmesriikide vahel, et paremini järgida nn kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet.

Sellega saavad kohti juurde järgmised liikmesriigid: Prantsusmaa (+5), Hispaania (+5), Itaalia (+3), Madalmaad (+3), Iirimaa (+2), Rootsi (+1), Austria (+1), Taani (+1), Soome (+1), Slovakkia (+1), Horvaatia (+1), Eesti (+1), Poola (+1) ja Rumeenia (+1). Ühegi liikmesriigi kohtade arvu ei vähendata.

Ümberjagamiskava tagab „objektiivse, õiglase, püsikindla ja läbipaistva“ parlamendikohtade jaotuse. Kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga järgitakse uues kohtade jaotuses „kahaneva proportsionaalsuse“ põhimõtet, mis tähendab, et suuremad liikmesriigid saavad elanike arvuga võrreldes vähem kohti kui väiksemad. Suurematest liikmesriikidest valitud parlamendiliikmed esindavad seega suuremat hulka valijaid kui väikestest liikmesriikidest valitud.

751  ; Euroopa Parlamendi liiget

Jaga seda tsitaati: