Palgad ja pensionid 

Kui palju Euroopa Parlamendi liikmed teenivad?

Vastavalt 2009. aasta juulist kehtivale parlamendiliikmete ühtsele põhimäärusele saavad kõik parlamendiliikmed ühesugust palka. See on 38,5 % Euroopa Liidu Kohtu kohtuniku põhipalgast. Seega parlamendiliikmed ei otsusta ega saa otsustada oma palga üle.


Nii oli parlamendiliikme brutokuupalk 1. juuli 2019. aasta seisuga 8932 eurot ja 86 senti. Palka makstakse parlamendi eelarvest. Pärast ELi maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist on parlamendiliikme palk 6962 eurot ja 95 senti. Peale selle on enamik liikmesriike kehtestanud nõude, et Euroopa Parlamendi liige peab maksu maksma ka oma koduriigile. Parlamendiliikme netopalga suurus (s.o palk pärast kõigi maksude mahaarvamist) sõltub seega liikme koduriigis kehtivatest maksustamisreeglitest.


Parlamendiliikmete ühtses põhimääruses on ka mõni erand: need Euroopa Parlamendi liikmed, kes kuulusid parlamenti enne 2009. aasta valimisi ja uuesti parlamenti valiti, võivad kogu Euroopa Parlamendi liikmeks oleku aja jääda varasema „riigipalgasüsteemi“ (mille kohaselt Euroopa Parlamendi liige sai sama palju palka kui tema koduriigi parlamendi liige) ning üleminekutoetuste ja pensionite süsteemi juurde.


Kas Euroopa Parlamendi liikmetel on õigus pensionile? Kui suur see pension on?


Alates 63 eluaastast on Euroopa Parlamendi liikmel õigus vanaduspensionile. Pension moodustab 3,5% parlamendiliikme palgast iga parlamendis oldud täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70%. Pensioni makstakse Euroopa Liidu eelarvest.

2009. aasta juulist alates ei ole parlamendiliikmetel enam võimalik liituda 1989. aastast rakendatud parlamendiliikmete täiendava pensionikavaga ja see kaob järk-järgult kasutuselt.