Milline roll on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu eelarve menetlemisel? 

Parlament võtab koos nõukoguga vastu Euroopa Liidu (EL) aastaeelarve. Aastaeelarve peab jääma piiridesse, mis on kindlaks määratud seitse aastat kehtivas ELi finantsraamistikus. Selle pikaajalise eelarveraamistiku vastuvõtmiseks on vaja parlamendi heakskiitu.

Pärast iga lõppenud aastat kontrollivad parlamendiliikmed, kuidas Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid on raha kulutanud. Parlament peab iga institutsiooni puhul otsustama, kas ta kiidab lõplikult heaks selle, kuidas vastava aasta eelarvet täideti, või mitte.