Miks parlament Brüsseli ja Strasbourgi vahet sõidab? 

1992. aastal otsustasid ELi liikmesriikide valitsused ühehäälselt, et liidu institutsioonide ametlikud asukohad määratakse kindlaks Euroopa Liidu lepingus.


Sel otsusel olid Euroopa Parlamendi töökorralduse jaoks olulised tagajärjed: parlamendi ametlik asukoht ja enamiku istungite toimumise koht on sealtpeale Strasbourgis, parlamendikomisjonide koosolekud peetakse Brüsselis ning parlamendi sekretariaat (parlamendi töötajaskond) asub ametlikult Luxembourgis. See korraldus lisati 1997. aastal tervikuna ELi lepingusse.


Praegu kehtiva süsteemi muutmiseks on vaja lepingut muuta, see nõuab aga jällegi kõigi liikmesriikide valitsuste ühehäälset otsust, mille peavad ratifitseerima kõigi liikmesriikide parlamendid.

Euroopa Parlament Brüsselis © Euroopa Parlament  

Kui palju maksab Strasbourgi kasutamine Euroopa Parlamendi töökohana?


Euroopa Parlamendi 2013. aastal tehtud uuring näitab, et kui kogu parlamendi tegevus viidaks Strasbourgist üle Brüsselisse, hoiaks see aastas kokku 103 miljonit eurot (2014. aasta hindades arvestatuna). See on suur summa: 6% parlamendi eelarvest ehk 1% Euroopa Liidu halduseelarvest ning 0,1% liidu kogu eelarvest.

Vastuseks parlamendi 20. novembri 2013. aasta resolutsioonile tegi Euroopa Kontrollikoda 2014. aastal oma sõltumatu analüüsi. Kontrollikoja analüüs kinnitas parlamendi 2013. aasta uuringu järeldusi, hindas aga Strasbourgiga seotud kulude suuruseks 109 miljonit eurot aastas. Reisikulude vähendamine Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu eelarves annaks lisaks veel viis miljonit eurot kokkuhoidu.

2019. aasta märtsis võttis enamik Euroopa Parlamendi liikmeid vastu resolutsiooni, milles nõutakse tegevuskavaühe asukoha loomiseks.