Istekohtade paigutus istungisaalis 

Selle, kuidas istungisaali istekohad fraktsioonide, fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete ja teiste ELi institutsioonide esindajate vahel jaotatakse, määrab iga parlamendikoosseisu ametiaja alguses kindlaks esimeeste konverents (st fraktsioonide juhid koos Euroopa Parlamendi presidendiga). Viimaste koosseisude ajal on fraktsioonide istekohad olnud paigutatud sektoritena ning kõige esimeses reas istuvad fraktsioonide juhid. Seda paigutust on muudetud ainult siis, kui ametiaja kestel on moodustatud mõni uus fraktsioon.

Ursula von der Leyen arutelus Euroopa Parlamendiga