Kui palju inimesi Euroopa Parlamendis töötab? 

Euroopa Parlamendis (sh fraktsioonide juures) eri asukohtades töötavate ametnike, ajutiste ja lepinguliste töötajate (parlamendiliikmete assistendid välja arvatud) arv 2018. aasta jaanuari seisuga:


KOKKU

Brüssel

Strasbourg

Luxembourg

teised asukohad

7698

4903

292

2251

252


  • Enamik parlamendi töötajatest (55%) on naised.

  • Ligi 9% parlamendi personalist töötab fraktsioonide juures (671 ametikohta).

  • Parlamendis on töötajaid kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka mitmest riigist väljastpoolt liitu. Kõige rohkem on töötajaid Belgiast, järgnevad Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Saksamaa.

  • Osa teenuseid tellitakse väljastpoolt, näiteks parlamendi hoonete haldamine, IT-, koristus- ja toitlustusteenused. Kui töötajatele lisaks võtta arvesse ka ajakirjanikud, külastajad ja lobistid, viibib parlamendi hoonetes iga päev hinnanguliselt üle 10 000 inimese.

Parlamendiliikmed istungisaalis © Euroopa Liit 2016 – Euroopa Parlament