Kui palju inimesi Euroopa Parlamendis töötab? 

Parlamendiliikmed istungisaali sisenemas © Euroopa Liit 2016 – Euroopa Parlament  

Euroopa Parlamendis (sh fraktsioonide juures) eri asukohtades töötavate ametnike, ajutiste ja lepinguliste töötajate (parlamendiliikmete assistendid välja arvatud) arv 2019. aasta mai seisuga:


KOKKU

Brüssel

Strasbourg

Luxembourg

teised asukohad

7820

5039

293

2188

300


  • 55,5% parlamendi töötajatest on naised.
  • Ligi 8,5% parlamendi personalist töötab fraktsioonide juures (662 ametikohta).
  • Parlamendis on töötajaid kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka mitmest riigist väljastpoolt liitu. Kõige rohkem on töötajaid Belgiast, järgnevad Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Saksamaa.
  • Osa teenuseid tellitakse väljastpoolt, näiteks parlamendi hoonete haldamine, IT-, koristus- ja toitlustusteenused. Kui töötajatele lisaks võtta arvesse ka ajakirjanikud, külastajad ja lobistid, viibib parlamendi hoonetes iga päev hinnanguliselt üle 10 000 inimese.