Parlamendi hooned 

Euroopa Parlamendi hoone © Euroopa Parlament  

Nagu ELi liikmesriikide valitsusjuhid (Euroopa Ülemkogu) 1992. aastal otsustasid, on Euroopa Parlamendil kolm töökohta – Strasbourg (ametlik asukoht), Brüssel ja Luxembourg. Parlamendil on kolmes töökohas kokku 29 hoonet. Euroopa Parlamendil on hooneid ka teistes liikmesriikides, nimelt parlamendi bürood (esindused).


KOKKU

Brüssel

Strasbourg

Luxembourg

Hoonete arv

27

17

5

5

Pindala m2

1 180 131

659 565

344 283

176 283


Parlament on oma peamistes töökohtades kasutatavad hooned järk-järgult endale ostnud, kuna pikemas perspektiivis on soodsam olla omanik, mitte rentnik. Et rahuldada kasvavat vajadust bürooruumide järele – näiteks pärast ELi laienemist 2004. aastal –, on parlament eelistanud võimaluse korral hooneid osta ja mitte rentida. Sama kehtib üha enam ka parlamendi büroode kohta liikmesriikides.


Ostmine säästab palju raha – Euroopa Kontrollikoja hinnangul on see pikas perspektiivis 40–50% odavam kui rentimine. Parlamendi kasutatavatest hoonetest on parlamendi omanduses 87,5% (s.o 1 052 400 m2, rendipinda on 151 300 m2 ). Kui praegu parlamendile kuuluvate hoonete eest tuleks renti maksta, kuluks selleks umbes 163 miljonit eurot aastas.