Akrediteeritud lobistid ja ajakirjanikud 

Täiskogu istung Brüsselis © Euroopa Liit 2018 – EP  

23. juunil 2011 võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kasutusele ühise avaliku läbipaistvusregistri, et ELi poliitika mõjutamisega tegelevate isikute kohta teavet anda. Nagu juba alguses eesmärgiks seati, hõlmab register nüüd õigusbüroosid, valitsusväliseid organisatsioone, eksperdirühmi ja n-ö traditsioonilisi lobiste.


2018. aasta novembri seisuga oli registrisse kantud 11 912 organisatsiooni. Nendest on parlamenti akrediteeritud 7246 inimest. Registreerimine on kohustuslik, et saada Euroopa Parlamenti pääsuks lobisti sissepääsuluba.

16. aprillil 2018 alustasid Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu poliitilisi läbirääkimisi uute ühiste reeglite üle, et muuta ELi tasandil huvirühmade esindajate tegevus veelgi selgemini jälgitavaks. Uue institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku eesmärk on kaasata lobistide registri kohaldamisalasse ka nõukogu, kes on seni olnud süsteemis ainult vaatleja.