Euroopa Ajaloo Maja 

Euroopa Ajaloo Maja ainulaadne lugu  

2017. aastal avas Brüsselis uksed Euroopa Ajaloo Maja, kus saab tutvuda Euroopa ajalooga ning mõtiskleda selle tänapäevase tähenduse üle.


Euroopa Ajaloo Maja püsiväljapaneku põhirõhk on Euroopa 20. sajandi sündmustel ja Euroopa integratsiooniprotsessil, mida vaadeldakse laiemast ajaloolisest vaatenurgast, eurooplaste vastandlikke ajalookogemusi kõrvutades. Euroopa Ajaloo Majas on ka ajutisi väljapanekuid.


Püsiväljapaneku sisu töötas välja teaduslik töörühm, mis koosnes 18 liikmesriigi ajaloolastest, museoloogidest, haridus- ja haldusspetsialistidest. Rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolastest ja museoloogidest koosnev kõrgetasemeline nõuandekogu (teadusnõukogu) tagab näituste sisu teadusliku täpsuse ja asjakohasuse.


Euroopa Ajaloo Maja külastus on kõigile tasuta.


Euroopa Ajaloo Maja rajamise kulud olid kokku ligikaudu 52,4 miljonit eurot. Selles summas sisalduvad hoone ümberehitamise, laiendamise ja renoveerimise kulusid ning püsinäituse ja esimese ajutise näituse koostamise kulusid.