Lõpetamata asjad – mis saab seadusloomest, mis jääb ühe parlamendikoosseisu ametiajal lõpule viimata? 

Kõigi Euroopa Parlamendis enne valimisi toimunud hääletuste tulemused jäävad uue parlamendikoosseisu jaoks õiguslikult kehtivaks. See tähendab, et pärast valimisi jätkab uus parlamendikoosseis asjade menetlemist sealt, kus see eelmisel koosseisul pooleli jäi.


Kui eelnõu ei ole aga enne valimisi parlamendi täiskogusse jõudnud, puudub selle kohta ka parlamendi õiguslikult kehtiv seisukoht. Sellistel juhtudel loetakse eelmise parlamendikoosseisu ametiajal tehtud töö (nt töö parlamendikomisjonis) vastavalt parlamendi kodukorra sätetele aegunuks. Uue parlamendikoosseisu ametiaja alguses võib uus esimeeste konverents (st parlamendi president koos fraktsioonide juhtidega) siiski otsustada, et ka nende dokumentidega jätkatakse tööd sealt, kus see pooleli jäi (parlamendi kodukorra artikkel 240).

Dokumendid © Euroopa Parlament