Majandus 

Selle kategooria tooted 

       

Majandus 
 

672,5 miljardi euro suurune taaste- ja vastupidavusrahastu on COVID-19 pandeemia taastekavas ja reformide toetamisel kesksel kohal.

       

Majandus 
 

Kuidas ELi rahastatakse ja millesse investeeritakse? Räägime sellest, mis on ELi pikaajaline eelarve ja kuidas seda otsustatakse.

       

Majandus 
 

Parlamendiliikmed nõuavad uusi meetmeid, et edendada parandamise ja korduskasutamise kultuuri ning toetada kasutatud toodetega tegelevaid ettevõtjaid ja kohalikke remonditöökodasid.

       

Parlament nõuab ELi eelarvesse uute tuluallikate leidmist, et investeerida tulevikku ja toetada COVID-19 tõttu kannatanud majanduse taastamist, ilma seejuures maksumaksjaid koormamata.