Majandus 

Selle kategooria tooted 

       

Parlament nõuab ELi eelarvesse uute tuluallikate leidmist, et investeerida tulevikku ja toetada COVID-19 tõttu kannatanud majanduse taastamist, ilma seejuures maksumaksjaid koormamata.

       

Majandus 
 

Infograafikul on esitatud tähtsamad andmed ELi kaubavahetuse kohta teiste riikidega. Need hõlmavad eksporti, importi, seotud töökohtade arvu ELis ja muud.

       

Majandus 
 

Platvormimajandus toob kasu, kuid sellega kaasnevad ka ohud. Lugege, milliseid küsimusi tahab EL lahendada uute reeglite ja Euroopa Parlamendi liikmete pakutud lahenduste abil.

       

Majandus 
 

Uued ELi eeskirjad võimaldavad Euroopa ühisrahastamise platvormidel pakkuda idufirmadele ja investoritele uusi võimalusi.