Majandus 

Selle kategooria tooted 

       

Majandus 
 

Ühtne turg on Euroopa ühte liitnud ja avanud uusi võimalusi. Tänaste kriisidega toimetulekuks selleks siiski ei piisa ning ajaga tuleb pidevalt kaasas käia.

       

Majandus 
 

Ühte turg on muutnud ettevõtete ja inimeste igapäevaelu märgatavalt lihtsamaks, kuid Euroopa Liidu töö ühtse turu kallal ei ole veel kaugeltki lõppenud.

       

Majandus 
 

Euroopa Liidu ühtne turg tagab kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise ELi liikmesriikide vahel. Kui hästi tunned sina ELi ühtset turgu?

       

Majandus 
 

Energia on meie igapäevaelu lahutamatu osa, ent ka üks suurimaid heitgaaside allikaid. Loe, mida teeb Euroopa Liit, et muuta energiasektor süsinikuvabaks.

       

Majandus 
 

Parlament töötab rohelisemate alternatiivide kasutuselevõtu kiirendamise nimel, et aidata saavutada ELil heite vähendamise eesmärk ja võidelda kliimamuutustega.