Ringmajandus: kasuta mind uuesti! 

 
 

Iga Euroopa Liidu kodanik tarbib aastas 14 miljonit tonni toormaterjali, tootes seejuures viis tonni jäätmeid. Ressursikitsikuse käes vaevlevas maailmas on need suured arvud. Kuid korra juba tarbitut saab tihtilugu taaskasutada, parandada või ümber töödelda ja nii vähendada jäätmete hulka. Esmaspäeval, 6. juulil on EP täiskogul arutelul raport, mis kutsub Euroopa Komisjoni üles tulema välja ambitsioonika plaaniga ringmajandusele üleminekuks.

"Tänase trendi ümberpööramiseks on meil vaja tõelist paradigmamuutust ja süstemaatilist lähenemist, mis nõuab regulatiivseid, majanduslikke ja sotsiaalseid muudatusi. Muudatusi, mis katavad kogu ühiskonda," lausub raportöör Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).


Ringmajanduse kontseptsioon erineb tavapärasest "võta-tooda-tarbi-viska minema" suhtumisest. Eluringi pikendatakse mitmel moel. Näiteks võimaldab ökodisain tooteid lihtsamini parandada, taaskasutada ja ümber töödelda. Samuti pannakse rõhku toodete paremale vastupidavusele ja arendatakse edasi jäätmekäitlust.


Uued ärimudelid põhinevad liisimisel, jagamisel ja taaskasutusel – tarbijatest saavad kasutajad. Näiteks on Hollandis tegtusemas firma, mis rendib mõne euro eest kuus välja uusi disainerteksasid, millest tüdinedes saab need tagastada ümbertöötlemiseks.


Esmaspäeval täiskogul arutelule ja kolmapäeval hääletusele tulevas raportis nõuavad saadikud siduvaid eesmärke, et tõsta ELi ressursitõhusust 30 protsendi võrra 2030. aastaks võrreldes 2014. aasta tasemega.


Selle eesmärgi täitmisel kasvaks ELi sisemajanduse koguprodukt pea ühe protsendi võrra ja juurde tuleks kaks miljonit püsivat töökohta, seisab Euroopa Komisjoni hinnangus.


Tutvu Euroopa Parlamendi kõikide uudistega.