WIFI4EU – kiire ja tasuta netiühendus avalikku ruumi 

Ajakohastatud: 
 
Avaldamise kuupäev:   
 

Täiskogul läbis 12. septembril hääletuse ELi algatus WIFI4EU, mille abil tagatakse inimestele ligipääs kvaliteetsele internetiühendusele kogukonnaelu keskustes.

„See on võimalus kindlustada kõigile eurooplastele üldisem ligipääs tasemel internetiühendusele ning seda sõltumata inimeste elukohast või sissetulekust,“ ütleb raportöör Carlos Zorrinho (S&D, PT).

 

Loe õigusloome vastuvõtmise kohta lähemalt täiskogu pressiteatest.
 

WIFI4EU eesmärgiks on viia 2020. aastaks kiire netiühendus 6000 kogukonnani üle kogu Euroopa Liidu. Algatuse kaudu saavad toetust küsida kohalikud omavalitsused, et panna kvaliteetne WIFI-võrk tööle näiteks raamatukogudes, haiglates, parkides, väljakutel või rongi- ja bussijaamades.

 

Programmi kaudu eraldatakse taotlejatele 120 miljonit eurot „kes ees, see mees“ põhimõttel.

Euroopa Parlament on õigusloome väljatöötamisel seisnud selle eest, et potentsiaalseid loodavaid WIFI-punkte ei kasutataks isikuandmete hankimiseks ärilistel eesmärkidel.

 

Taotluste esitamine 2018. aastal

Rahastus hakkab käima vautšerite alusel. WIFI4EU toetuse saanud omavalitsusele antakse ELi poolt vautšer, mille alusel saab tasuda tehnika ja paigaldamise eest. Teenust pakkuv ettevõte saab vautšeri ette näitamisel tasu kätte ELilt.

 

Algatusega liituvate omavalitsuste kanda jäävad kulud interneti ja hooldustööde eest. Samuti tuleb taotlejatel lubada, et teenust pakutakse vähemalt kolm aastat.

 

Inimesed pääsevad kõikidesse WIFI4EU võrkudesse pärast ühekordset registreerimist.

 

Taotluse WIFI4EU algatusega liitumiseks saab esitada spetsiaalse loodava veebiplatvormi kaudu. Taotlusi peaks saama hakata esitama 2018. aasta alguses.

 

Ühtse digituru väljaehitamisel hoiab silma peal meie prioriteetne teemakäsitlus.