Paradiisi paberid: riigid peavad tegutsema, maksuskeemide pakkujad jääma ilma litsentsidest 

 
 

Kõikidel liikmesriikidel tuleb pingutada maksuskeemide kõrvaldamise nimel, ütlesid saadikud teisipäeval, 14. novembril, kui kõne all olid äsja avalikkuse ette jõudnud „Paradiisi paberid“.

Kõnelejad täiskogul: Maasikas, Moscovici, Niedermayer, Pittella, Lucke, Ježek, Urbán Crespo, Lamberts, Farage, Kappel  

“Paradiisi paberite” puhul on tegemist järjekordse lekkega, mis näitab, kuidas eraisikud ja rahvusvahelised korporatsioonid varjavad jõukust ja minimeerivad maksukohustusi.

 

Advokaadibüroost Appleby pärinevad 13,4 miljonit dokumenti töötas läbi uurivate ajakirjanike rahvusvaheline konsortsium. Meediaväljaanded üle kogu maailma avalikustasid esimesed lood novembri alguses.

 

Kuid see ei ole esimene kord – aprillis 2016 tulid avalikuks „Panama paberid“. Lekkinud dokumendid Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca andsid detailse ülevaate võtetest, mida poliitikud, ettevõtjad, kriminaalid ja avaliku elu tegelased kasutavad oma varade varjamiseks avalikkuse eest.

 

Aastast 2014 pärineb LuxLeaks – meediasse jõudnud info näitas, kuidas Luxembourg meelitas oma jurisdiktsiooni alla suurfirmasid, pakkudes viimastele soodsaid maksutingimusi.

 

Debatt täiskogul

Paljud istungitesaalis teisipäeval sõna võtnud saadikud keskendusid riigi rollile.

 

„Loodetavasti avas see uus leke nende liikmesriikide silmad, kes seni ei tajunud probleemi ulatust,“ lausus liberaale ja Tšehhi Vabariiki esindav Petr Ježek, kes on pärast „Panama paberite“ skandaali loodud EP uurimiskomisjoni raporti kaasautor.

 

„Kuidas on nii, et vajame selle kõige avalikustamiseks uurivaid ajakirjanikke? Millega tegelevad maksuametid?“ küsis Euroopa Konservatiive ja Reformiste ning Saksamaad esindav Bernd Lucke.

 

ELi Nõukogu nimel sõna võtnud Matti Maasikas märkis, et teadlik poliitikakujundamine ja poliitiliste otsuste langetamine saab olema leketest mõjutatud. „Kodanikud ootavad meilt õiglase maksusüsteemi kujundamist.“

 

Maksuküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Pierre Moscovici märkis, et uued paljastused on küll šokeerivad, kuid mitte üllatuslikud. „Juba pikalt on teada, et rahvusvahelised firmad, heal järjel maksumaksjad ja pangad teevad tihedat koostööd, et liigutada tulu eemale avalikkuse silme alt.“

 

„Kui see on legaalne tegevus – nii mõned väidavad – siis tuleb meil muuta seadusi ja teha seda koostöös Euroopa Parlamendiga,“ lisas Moscovici.

 

Barbara Kappel Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioonist oli seisukohal, et EL on viimase paari aasta jooksul palju ära teinud. „Võitluseks maksudest kõrvalehoidumise vastu eksisteerib mitmeid vahendeid ning mulle paistab, et „Paradiisi paberitest“ ei leia ühtegi eurooplast välja arvatud britid,“ ütles Austriast parlamenti valitud saadik.

 

Ulatuslik kahju

Mitme saadiku sõnul on ebaaus maksukäitumine ohuks stabiilsele ühiskonnale.

 

„Ulatuslikud lüngad maksusüsteemides ning teadlik või teadmatu eritingimustel maksurežiimide loomine kahjustab meie majandust ja konkurentsivõimet ning suurendab ebavõrdsust. Nii kaob inimeste usk,“ rääkis Rahvapartei ridadesse kuuluv Tšehhi saadik Luděk Niedermayer.  

 

„Maksudest kõrvalehoidumine ei õõnesta mitte ainult riiki, vaid ka demokraatiat,“ lausus Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kuuluv Belgia saadik Philippe Lamberts.

 

Tähelepanu tuleb pöörata maksuskeemide loojatele ja pakkujatele. „Pädevatel asutustel tuleb peatada või tühistada maksudest kõrvalehoidumisega seotud pankade, finantsasutuste ja nõustajate litsentsid,“ ütles Itaalia saadik Gianni Pittella sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonist.  

 

„Kui kaua me seda tolereerime ilma litsentse tühistamata? Ilma selleta ei saa me võidelda maksudest kõrvalehoidumise ega maksupettustega,“ rõhutas vasakpoolsete liitfraktsiooni kuuluv ja Hispaaniat esindav Miguel Urbán Crespo.

 

Vaba ja Otsedemokraatliku fraktsiooni kuuluv Nigel Farage keskendus oma sõnavõtus legaalsetele investeeringutele. „Kui te plaanite täielikult keelata inimestel raha paigutamise – mis paljudel juhtudel on seaduslik investeering – Briti Neitsisaartele, Bahamale või kuhugi mujale – siis keelake ära ka tollimaksuvabad sigaretid,“ lausus Ühendkuningriigi saadik.

 

Parlamendi töö

Juba majandus- ja rahanduskriisist alates on Euroopa Parlament pidanud võitlust ebaõiglase maksukäitumise vastu, sest riigid jäävad nii ilma olulisest sissetulekust.

 

Parlamendis tegelevad maksundust puudutava õigusloomega majandus- ja rahanduskomisjon, õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Töös on rahapesu vastu suunatud direktiiv ja reeglid, mille alusel peavad suurettevõtted avalikustama makstud maksud riikide kaupa.

 

Parlamendi põhilised soovitused võitlemaks ettevõtete agressiivse maksuplaneerimisega said kinnituse 2015. aasta lõpus.

 

Mitmete liikmesriikide poolt ettevõtetele pakutud soodsad maksuotsused panid aluse kahele parlamendi erikomisjonile (TAXE, TAX2). Oma maksukäitumist käisid nende komisjonide ees teiste kõrval selgitamas Google, Apple, IKEA ja McDonald’s.

 

Maksuotsuste teise erikomisjoni (TAX2) lõppraporti järgi tuleb koostada maksuparadiiside „must“ nimekiri, rakendada sanktsioone koostööd mitte tegevate jurisdiktsioonide suhtes ja astuda samme nn patendiskeemide vastu.

 

„Panama paberite“ ajendil pandi parlamendis tööle uurimiskomisjon, mille töö võtab kokku detsembris täiskogul hääletusele tulev raport. Selle järgi ei ole osa liikmesriike astunud piisavalt samme võitlemaks rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumisega.

 

Võrdsetel alustel toimuva maksukonkurentsi tagamine liikmesriikide vahel ning kahtlaste maksuskeemide väljajuurimine on Euroopa Parlamendi jaoks prioriteet. Meie põhjalik ülevaade hoiab arengutel silma peal.