Rohelise energia osakaal Eestis ja mujal Euroopas – ülevaatlik tabel 

 
 

ELi energiatarbimisest vähemalt 35 protsenti peab aastal 2030 pärinema taastuvatest allikatest, seisab energeetika komisjonis teisipäeval, 28. novembril kinnituse saanud positsioonis.

Lisaks keskendub õigusloome täiendamine põhimõtetele, mida tuleb silmas pidada taastuvenergia tootmise toetamisel. Parlament seisab ka nende inimeste õiguste eest, kes ise rohelist energiat toodavad.

 

Loe lisaks energeetika komisjoni pressiteatest.

 

Järgmiseks peab EP positsiooni heaks kiitma täiskogu ning pärast seda võivad alata läbirääkimised ELi Nõukoguga õigusloome vastuvõtmiseks.


Senised eesmärgid

  • Praeguste eesmärkide kohaselt tuleb 2020. aastaks 20 protsenti ELi energiavajadusest toota taastuvatest energiaallikatest nagu biomass ning päikese-, hüdro- ja tuuleenergia.
  • Selle saavutamiseks on liikmesriikidele seatud kohustuslikud eesmärgid ning enamik riikidest on tegemas edusamme seatud sihtide täitmiseks.
  • Euroopa Ülemkogu leppis 2014. aastal kokku, et 2030. aastaks peab taastuvenergia moodustama 27 protsenti kogu ELi energiatarbimisest.

 

Allpool asuvas tabelis on ära toodud liikmesriikide taastuvenergia osakaalu eesmärgid 2020. aastaks ning seatud sihtide senine täitmine 2015. aasta seisuga.

Euroopa peab taastuvenergia vallas rohkem ära tegema, kui soovib täita Pariisi kliimalepet, võidelda kliimamuutusega ja olla liidriks üleminekul säästvamale energiasüsteemile.

raportöör José Blanco López (S&D, ES) 
Jaga seda tsitaati: 

Taastuvenergia osakaal (% energia lõpptarbimisest)

                                       

2015. aastal              

Eesmärk 2020. aastaks            

EL

16,7

20

Rootsi

53,9

49

Soome

39,3

38

Läti

37,6

40

Austria

33

34

Taani

30,8

30

Horvaatia

29

20

Eesti

28,6

25

Portugal

28

31

Leedu

25,8

23

Rumeenia

24,8

24

Sloveenia

22

25

Bulgaaria

18,2

16

Itaalia

17,5

17

Hispaania

16,2

20

Kreeka

15,4

18

Prantsusmaa

15,2

23

Tšehhi

15,1

13

Saksamaa

14,6

18

Ungari

14,5

13

Slovakkia

12,9

14

Poola

11,8

15

Küpros

9,4

13

Iirimaa

9,2

16

Ühendkuningriik

8,2

15

Belgia

7,9

13

Holland

5,8

14

Malta

5

10

Luxembourg

5

11

Allikas: Eurostat