ELi investeerimisplaan: kuidas toetab see Euroopa ja Eesti majandust? 

 
 

Euroopa strateegiliste investeeringute fondi (EFSI) pikendamine sai parlamendilt heakskiidu teisipäeval, 12. detsembril.

Eestiga seotud investeeringud  

Fondi tegutsemisaeg pikeneb 2020. aasta lõpuni ning eesmärgiks on kaasata investeeringuid ELi majandusse kuni 500 miljardi euro ulatuses. Loe lähemalt pressiteatest.

 

EFSI eesmärgiks on Euroopa majanduse elavdamine. Euroopa Komisjon käivitas fondi algselt kolmeks aastaks, eesmärgiga süstida majandusse 315 miljardit eurot ELi, liikmesriikide ja erasektori vahendeid.

 

EFSI tagab Euroopa Liidu toetuse projektidele, mis on majanduslikus mõttes teostatavad, kuid jääksid erasektori rahastuseta, kuna viimane on ebakindla majandusseisu ja suuremate riskide tõttu kahtleval seisukohal. Fond võtab osa riskidest enda kanda, julgustades nii erasektorit liituma.

 

Iga ELi poolt eraldatav euro peaks suutma kaasata kuni 15-kordselt liikmesriikide ja erasektori poolseid investeeringuid.

 

Euroopa strateegiliste investeeringute fondi haldamise eest vastutab Euroopa Investeerimispank (EIP).

 

Eestile on EFSI eraldanud 2017. aasta novembri seisuga 112 miljonit eurot, mis omakorda võimendub erasektori ja riigi poolsete investeeringute toel 803 miljoni euroni.

 

Tutvu investeeringute mahuga liikmesriikide lõikes ↓

Liikmesriik

EFSI rahastus (mln €)

Investeeringuid kokku (mln €)

Austria

930

2821

Belgia

1261

5832

Bulgaaria

355

1586

Horvaatia

186

741

Küpros

45

81

Tšehhi Vabariik

547

2481

Taani

525

1606

Eesti

112

803

Soome

1414

5634

Prantsusmaa

7822

36808

Saksamaa

5020

21752

Kreeka

1643

5529

Ungari

73

1229

Iirimaa

978

3948

Itaalia

6461

36731

Läti

182

615

Leedu

324

934

Luksemburg

89

284

Malta

11

34

Holland

2350

8368

Poola

2515

8869

Portugal

1893

5450

Rumeenia

326

1078

Slovakkia

473

1225

Sloveenia

59

490

Hispaania

5156

30812

Rootsi

1751

6256

Ühendkuningriik

2795

19260

Investeeringud üle mitme riigi

4305

40357

Kogu Euroopa Liit

49604

251611

Allikas: Euroopa Komisjon (november 2017)