Roheline energia: ELi soov edendada energiatõhusust 

 
 

Kliimamuutuse leevendamine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest – parlamendisaadikud soovivad edendada taastuvenergiat ja energiatõhusust.

EP: taastuvenergia osakaalu energiatarbimises tuleb suurendada.  

Parlamendil on täiendavaid muudatusettepanekuid 2016. aastal esitatud Euroopa Komisjoni keskkonnasäästliku energia ettepanekutele.

 

Toona olid Euroopa Komisjoni põhilisteks eesmärkideks ELi panus võitluses kliimamuutusega, ELi sõltumatus fossiilkütustest ja rohelise energia tootmine majapidamistes.

 

Parlamendi võttis täiskogu hääletusel vastu oma seiskoha rohelise energia ettepanekute kohta kolmapäeval, 17. jaanuaril. Nüüd alustavad parlamendisaadikud läbirääkimisi ELi Nõukoguga muudatuste kinnitamiseks.

 

Taastuvenergia

Taastuvenergia allikatest saadud energia osakaal on võrreldes varasemate aastatega peaaegu kahekordistunud – 8,5 protsendilt 2004. aastal 16,7 protsendile 2015. aastal. Praeguste eesmärkide kohaselt tuleb 2020. aastaks 20 protsenti ELi energiavajadusest toota taastuvatest energiaallikatest.

 

Euroopa Ülemkogu leppis 2014. aastal kokku, et 2030. aastaks peab taastuvenergia moodustama 27 protsenti kogu ELi energiatarbimisest. Parlamendisaadikute sõnul peab aga taastuvenergia protsent olema vähemalt 35.

 

Lisaks keskendub parlament põhimõtetele, mida tuleb silmas pidada taastuvenergia tootmise toetamisel ja seisab nende inimeste õiguste eest, kes toodavad ise rohelist energiat.

 

Energiatõhusus

Energiatõhususe parandamine ei vähendaks üksnes heitgaaside koguseid, vaid ka ELi 350 miljardi euro suuruseid kulutusi energia impordile. Saadikud soovivad seega 35-protsendiliste siduvate energiatarbimise vähendamise sihtide kehtestamist kõigile liikmesriikidele.

 

Elamute kütte- ja kliimaseadesüsteemidele kulub 40 protsenti Euroopa Liidus tarbitavast energiast ja umbes 75 protsenti hoonetest pole energiatõhusad.

 

Parlamendi, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni läbirääkijad leppisid 2017. aasta detsembris kokku, et liikmesriigid peavad ette valmistama riiklikud hoonete renoveerimise kavad. Eesmärgiks on 2050. aastaks viia hoonete energiatarbimine nullilähedale.

 

Lisaks sellele lihtsustas parlament eelmisel aastal energiamärgistust majapidamisseadmetel nagu näiteks lampidel, televiisoritel ja tolmuimejatel, et tarbijal oleks hõlpsam võrrelda tarvikute energiatõhusust.

 

Loe lisaks meie põhjalikust ülevaatest.