Fakte Euroopa meeturu kohta [infograafik] 

 
 

Millised riigid toodavad kõige rohkem mett? Kui palju impordib EL mett? Kui palju ekspordib? Leia vastused neile küsimustele meie infograafikult.

ELi meeturu infograafik  

Euroopa Liit on Hiina järel teine suurim meetootja maailmas. Igal aastal toodavad ligi Euroopa Liidu 600 000 mesinikku ja 17 miljonit mesitaru umbes 250 000 tonni mett.

 

Küll aga pole toodang võrdne nõudlusega: 2016. aastal importis EL ligi 200 000 tonni mett, peamiselt Hiinast.

 

Võrreldes oma konkurentidega mujal maailmas, on Euroopa Liidu mesinikel küllaltki kõrged mee tootmiskulud. Samuti on ELis eksporditav mesi kallim kui imporditav mesi. Keskmiselt oli 2016. aastal imporditud mee kilohind 2,23 eurot, EList eksporditud mee kilohind aga see-eest keskmiselt 5,69 eurot.

 

Mesilaste heaolu ohus

Küll aga on viimaste aastate jooksul mesinikud märganud muret tekitavalt massilist mesilaskolooniate vähenemist.

 

Selle võimalikeks põhjusteks võib olla nii intensiivne põllumajandustegevus, taimemürkide kasutamine, viirused ja röövputukad kui ka muutused keskkonnas ning mesilaste looduslike elupaikade hävitamine.

 

Mesinike ja mesilaste kaitseks

Euroopa Parlament kutsub üles Euroopa Komisjoni ja liikmesriike leidmaks uued lahendused mesilaste ja mesinike kaitsmiseks.

 

Saadikute soovitused on muuhulgas:

  • rohkem rahastust riiklikele mesindusprogrammidele;
  • parendada mesilaste tervist (kahjulike taimemürkide keelamine ja rohkem teadusuuringuid);
  • meetmed kohalike ja piirkondlike mesilasliikide kaitsmiseks.

 

Norbert Erdőse (EPP, HU) raport, mis teeb ettepanku kaitsta paremini Euroopa mesindussektorit, on täiskogul arutlusel kolmapäeval, 28. veebruaril. Parlamendisaadikud hääletavad raporti ettepanekute üle neljapäeval, 1. märtsil.

 

Loe lähemalt ELi loomade heaolu seaduste kohta.