Plokiahela tehnoloogia: soovime teha EList turuliidri  

 
 

Plokiahela tehnoloogiat kasutatakse üha enam eri valdkondades alates krüptorahast kuni hääletusteni. Parlament tegeleb avaliku poliitikaga, et edendada selle tehnoloogia arengut.

Plokiahela tehnoloogia põhineb digitaalsetel andmebaasidel ehk avalikel registritel, mida saab üheaegselt kasutada ja jagada. Plokiahelale on vast kõige enam tuntust toonud selle kasutamine bitcoini ja teiste krüptorahade alustehnoloogiana, kuid see leiab kasutust ka paljudes muudes valdkondades, loometegevusest kuni avalike teenusteni.

 

Nüüd tahavad parlamendiliikmed aidata välja töötada plokiahela ja teiste sellega seotud tehnoloogiate arengut toetava avaliku poliitika.

 

„Murranguline element“

 

Fraktsiooni S&D kreeklasest liige Eva Kaili on koostanud resolutsiooni, mille parlamendikomisjon 16. mail vastu võttis. Selles nõuab ta „eelarvamustevaba, progressiivset ja innovatsiooni soodustavat reguleerimist“.

 

Seejuures hoiatab parlamendiliige, et kõnealune tehnoloogia võib kaasa tuua suuri muutusi. „Plokiahela tehnoloogias ja laiemalt jagatud andmebaaside tehnoloogiates sisalduv murranguline element hakkab mõjutama paljusid valdkondi,“ ütles ta. „Finantsteenused on vaid üks nende seast.“ Resolutsioonis käsitletakse ka seda, millist mõju avaldavad vahendajate arvu piiravad tehnoloogiad teistele valdkondadele, näiteks energeetikale, tervishoiule, haridusele, loometegevusele ja avalikule sektorile.

 

Kaili juhatab ka Teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise komisjoni, mis pakub parlamendiliikmetele sõltumatuid, kvaliteetseid ja teaduslikult erapooletuid uuringuid ja teavet uute tehnoloogiate mõju hindamiseks.

 

Kaili sõnul on ELil selle tehnoloogia arendamisel oluline osa. „Meie eesmärk on teha EList plokiahela valdkonna turuliider,“ ütles ta. „Me tajume ettevõtjate suurt huvi plokiahela vastu. Reguleerijatena peame kindlustama kõigile neile püüdlustele vajaliku institutsioonilise ja õiguskindluse.“

 

Üheks mureküsimuseks on seejuures tehnoloogia võimalik mõju inimestele ja nende andmetele. Kaili sõnul kaasneb tehnoloogia arenguga riskide suurenemine. „Ei ole kuigi tark reguleerida üksnes tehnoloogiat, pigem tuleb tegeleda selle kasutusvõimalustega ja seda oma ärimudelites kasutavate sektoritega. Esmatähtis on tarbijate ja investorite kaitse.“

MEP Eva Kaili  

Investeerimine

 

EL on juba hakanud kõnealust tehnoloogiat edendama. Näiteks on ta investeerinud plokiahela kasutamist toetavatesse projektidesse üle 80 miljoni euro. Euroopa Komisjoni teatel eraldatakse aastaks 2020 selleks veel umbes 300 miljonit eurot.

 

Lisaks käivitas komisjon 2018. aasta veebruaris ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi.

 

Edasine tegevus

 

Järgmisel täiskogu istungil saavad kõik parlamendiliikmed eelnimetatud resolutsiooni üle hääletada. Vastuvõtmise korral saadetakse resolutsioon seisukohavõtuks Euroopa Komisjonile.