ELi eesmärgid: rohkem taastuvaid energiaallikaid, parem energiatõhusus (video)  

 
 

Euroopa Parlament on heaks kiitnud liidu uued eesmärgid taastuvenergia kasutamise ja energiatõhususe suurendamiseks. Videost saate rohkem teada.

Parlamendi ja liikmesriikide valitsuste kokku lepitud uute reeglite kohaselt peab 2030. aastaks vähemalt 32% liidus tarbitavast energiast pärinema taastuvatest allikatest, nagu päikese- või tuuleenergia. Samuti peavad liikmesriigid tagama, et vähemalt 14% nende transpordikütustest pärineks taastuvatest energiaallikatest.

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni (S&D) hispaanlasest liige José Blanco López, kes vastutab nende kavade menetlemise eest parlamendis, ütles: „Me tahame, et 2050. aastaks oleks majandus süsinikdioksiidivaba. Sellega järgiksime Pariisi kliimakokkulepet, saaksime aidata vähendada heitkoguseid ja tulla toime inimkonna ees seisvate suurte probleemidega.“

Euroopa Liit on samuti kokku leppinud suurendada 2030. aastaks energiatõhusust 32,5% võrra ja hõlbustada majapidamistel ise toota ja salvestada rohelist energiat ning omatoodetud energiat ka tarbida.

Uued reeglid peaksid aitama hoida kokku inimeste ja ettevõtete raha, vähendades nii nende energiaarveid kui ka kahjulikku süsinikdioksiidi heidet.

Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid 13. novembril puhta energeetika alaste õigusaktide vastuvõtmise poolt. Enne jõustumist on neile veel vaja nõukogu heakskiitu.

©AP images/European Union - EP