ELi kosmosepoliitika – Galileo, Copernicus ja muud kosmoseprogrammid  

 
 
Liftoff of Sentinel-2B on a Vega launcher from Europe’s Spaceport in French Guiana ©ESA–Stephane Corvaja, 2017  

Kosmosetehnoloogiast sõltuvad nii kommunikatsioon, põllumajandus, looduskatastroofide jälgimine kui ka inimelude päästmine merel.

21. novembril kiitsid tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmed heaks Massimiliano Salini (PPE, Itaalia) koostatud raporti projekti, milles käsitletakse ELi kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomist. Kosmosepoliitika jaoks aastateks 2021–2027 kavandatud 16 miljardi euro suurune eelarve hõlmab selliseid programme nagu Galileo, Copernicus ja kosmose olukorrast ülevaate saamise Euroopa süsteem. Nende ELi kosmosestrateegia meetmetega saavutatakse ettevõtete ja kodanike hüvanguks vägagi reaalseid tulemusi.


„Ajakohane, ohutum, konkurentsivõimeline, tõhus ja jätkusuutlik transpordisektor on kosmosesektoriga tihedalt seotud. Navigatsioonisüsteem ja Maa seire parandavad transporditeenuste toimimist, mis on nii maailma kui ka Euroopa jaoks mitmeti kasulik,“ selgitas Salini. „Tõhusam liikluse korraldamine vähendab heidet ja aitab lahendada kliimamuutuste probleemi, droonide sagedasem kasutamine parandab paki- ja postiteenuseid, parem lendude jälgimine aga vähendab nende tühistamist ja müra.“


Kosmosetehnoloogia on hädavajalik paljude oluliste teenuste jaoks, millest eurooplased sõltuvad, ning see võib aidata tõhusalt lahendada uusi probleeme valdkondades, nagu kliimamuutused, piirivalve või ELi kodanike julgeolek. Ükski liikmesriik ei küündi aga üksi tähtedeni.


„Uus kosmoseprogramm on üleeuroopaline ning selle eesmärk on tugevdada ELi ülemaailmset juhtrolli Maa seire, navigatsiooni ja tehnoloogiliste uuringute valdkonnas. Kuigi Euroopa on praegu maailma võimsuselt teine kosmosejõud, peame me selle positsiooni hoidmiseks ühiselt üha rohkem pingutama. See on eriti tähtis, sest vanad kosmoseriigid on kogu aeg väga aktiivsed ja samal ajal lisanduvad uued osalejad, kes panevad Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime üha rohkem proovile,“ toonitas Sali